Free worldwide delivery

PUBLIC OFFER

Перед тим, як скористатися послугами нашого інтернет-магазину www.hvilina.com.ua, будь ласка, уважно прочитайте цю угоду.

Публічна оферта (пропозиція) інтернет-магазину «hvilina.com.ua» про продаж товарів.

Основні поняття
1.1. Відвідувач Сайту - такою, що походить на сайт www.hvilina.com.ua без мети розмістити Замовлення.

1.2. Користувач - фізична особа, відвідувач Сайту, що приймає умови Публічної оферти і бажає розмістити Замовлення в Інтернет-магазині hvilina.com.ua.

1.3. Покупець - фізична особа, що відвідала сайт і / або зареєструвалася на сайті з метою зробити замовлення і / або купівлю товару, фізична особа оформила замовлення і / або покупку товару за допомогою інтернет-магазину hvilina.com.ua.

1.4. Продавець - ТОВ «Годинникова мануфактура Хвилина». 

1.5. Інтернет-магазин - Інтернет-сайт, що належить Продавцю, розташований в мережі інтернет за адресою hvilina.com.ua, де представлена ​​інформація про Товарах, пропонованих до продажу, а також умови і порядок вибору, замовлення, оплати, отримання і повернення Товарів Покупцями.

1.6. Товар - складнотехнічних і інші товари, представлені до продажу на Сайті.

1.7. Сайт - hvilina.com.ua

1.8. Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття Покупцем умов цього Договору.

1.9. Замовлення - належним чином оформлений запит Покупця на придбання і отримання Товарів, обраних на Сайті.

Загальні положення.

2.1. Справжня Публічна оферта, а також інформація про товар, розміщена на сайті, є публічною офертою відповідно до Цивільного кодексу України. Акцептом справжньої оферти (договору) - зізнається оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти.

2.3. Справжня Публічна оферта містить всі істотні умови для укладення договору роздрібної купівлі-продажу і є публічною офертою відповідно до Цивільного кодексу України. Договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення на Товар відповідно до умов Публічної оферти і прийняттям Замовлення на Товар Продавцем.

2.4. Відвідувач / Користувач / Покупець своїми діям, спрямованими на оформлення Замовлення і придбання Товару, висловлює свою згоду з умовами Публічної оферти. У разі незгоди Відвідувача / Користувача з умовами Публічної оферти, Замовлення і придбання товару на Сайті не можуть бути проведені, а такий Покупець зобов'язаний покинути Сайт. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і / або застережень.

2.5. Умови Публічної оферти можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення нових умов на Сайті. Нові умови Публічної оферти вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті Продавця, якщо інше не встановлено вводяться правилами. Умови публічної оферти не можуть бути змінені Покупцем в односторонньому порядку.

2.6. Якщо Покупцем і Продавцем додатково не узгоджені інші умови, ніж ті, які викладені в Публічної офертою, то до відносин зазначених осіб застосовуються умови Публічної оферти, а також норми законодавства України в частині неврегульованої положеннями Публічної оферти. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору. Покупець, який придбав товар в Інтернет-магазині Продавця (який оформив замовлення товару), розглядається як особа, яка вступила з Продавцем у відносини на умовах цього Договору.

2.7. При реєстрації на Сайті і / або оформленні Замовлення Користувач повідомляє Продавцю свій e-mail і номер телефону і тим самим дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, що залучаються Продавцем для цілей виконання зобов'язань перед Користувачами / Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу Замовлень Покупця для доставки, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань Продавця відповідно до умов Публічної оферти.

Предмет публічної оферти
3.1. Предметом Публічної оферти є надання Продавцем Відвідувачу / Користувачеві можливості купувати для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, Товари, представлені в каталозі Інтернет-магазину за адресою www.hvilina.com.ua.

3.2. Гарантійний термін на Товар зазначається Продавцем в картці відповідного Товару на Сайті Продавця.

Реєстрація на сайті
4.1. Реєстрація на Сайті здійснюється за допомогою вкладки «Реєстрація» шляхом введення даних Покупця в представлену на Сайті форму реєстрації.

4.2. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

4.3. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації.

4.4. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані ним при реєстрації. Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам. У разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця, направивши відповідний електронний лист за адресою: info@hvilina.com.ua.

4.5. Спілкування Користувача / Покупця з операторами Call-центру / менеджерами та іншими представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Строго заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

Товар та порядок здійснення покупки
5.1. Замовлення Товару оформляється Покупцем відповідно до процедур, зазначених на Сайті в розділі «Як замовити».

5.2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити відсутній на складі Товар із Замовлення і / або анулювати Замовлення Покупця в разі якщо все, замовлені Покупцем Товари, відсутні на складі Продавця. Про виключення із Замовлення Покупця Товару, відсутнього на складі, і / або анулювання замовлення Покупця відповідно до умов цього пункту, Продавець повідомляє Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації на Сайті і / або оформленні Замовлення, або за допомогою усного повідомлення оператора Call-центру за телефоном, вказаним Покупцем при реєстрації на Сайті і / або оформленні Замовлення Товару.

5.3. У разі виключення із Замовлення Покупця Товару, відсутнього на складі, і / або анулювання Замовлення відповідно до п. 5.2. Публічної оферти, грошові кошти, сплачені Покупцем за виключений Товар та / або анульований Замовлення, підлягають поверненню Покупцю способом, яким Товар був оплачений або іншим способом на розсуд Продавця відповідно до Публічної офертою.

5.4. Після оформлення Замовлення на Сайті менеджер, який обслуговує дане Замовлення, за телефоном, вказаним Покупцем, уточнює деталі Замовлення, погоджує доступні дату і спосіб отримання, а також доступний спосіб оплати Покупцем Товару, надає іншу інформацію на прохання Покупця в межах Публічної оферти.

5.5. Після уточнення даних менеджером, обслуговуючим Замовлення, інформація про замовленні, Товарі і умови оплати і отримання Товару направляється Покупцю на електронну адресу, вказану останнім при реєстрації на Сайті і \ або при оформленні Замовлення.

5.6. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє відповідним правом і достатнім обсягом дієздатності, а рівно всіма іншими правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання цього договору.

Порядок доставки товару
6.1. Доставка та отримання товару, замовленого Покупцем у hvilina.com.ua, здійснюється наступними способами:

6.1.1. За допомогою доставки Товару кур'єрською службою доставки за адресою, вказаною Покупцем при оформленні Замовлення. Доставка Товару здійснюється протягом терміну, зазначеного в картці товару на момент оформлення Замовлення Покупцем і його підтвердження по телефону менеджером Продавця. Більш точні терміни і час доставки узгоджуються менеджером, обслуговуючим Замовлення, і Покупцем по телефону при підтвердженні Замовлення. У деяких випадках термін доставки може бути збільшений Продавцем, про що Покупець

повідомляється по телефону і / або по електронній пошті.

6.1.2. За допомогою самостійного отримання товару у відділенні “Нова Пошта”.

6.2. Доступність способу отримання Товару, зазначених в п. 6.1. Публічної оферти, Покупцеві визначається hvilina.com.ua в односторонньому порядку. Покупець отримує повідомлення про доступних йому способах отримання Товару по електронній пошті і / або по телефону менеджером, обслуговуючим Замовлення. Покупець має право вибрати будь-який доступний йому спосіб доставки Товару. Територія доставки Товарів, представлених на Сайті, не обмежена межами України.

6.3. При доставці службою доставки, Товар вручається Покупцеві або третій особі, вказаною при оформленні Замовлення в якості одержувача (далі - Одержувач). При неможливості прийняття Покупцем і / або Одержувачем Товару, що підлягає оплаті за допомогою готівкового розрахунку в момент доставки, Замовлення може бути переданий особі, яка може надати дані Замовлення (номер відправлення і / або ПІБ отримувача / отримувача), а також оплатити вартість Замовлення в повному обсязі .

6.4. З метою недопущення випадків шахрайства і з метою забезпечення належного виконання зобов'язань Продавця перед Покупцем, кур'єр, який здійснює доставку, при врученні попередньо оплаченого Товару Покупцю і / або Одержувачу, має право вимагати від останнього документ, що засвідчує особу Покупця і / або Одержувача, а при отриманні Товару представником - довіреність відповідного представника, а також вказати тип і номер наданого Покупцем і / або Одержувачем (його представником) документа на квитанції до Замовлення. Продавець гарантує конфіденційність і захист персональних даних Покупця і Одержувача.

6.5. При прийнятті Товару від кур'єра Покупець і / або Одержувач зобов'язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність заявленій кількості, асортименту та комплектності Товару, а також перевірити цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленому Товару Покупець або Одержувач розписується в «Бланке доставки замовлень» і оплачує Товар (в разі якщо товар не був оплачений заздалегідь). Покупець і / або Одержувач за допомогою проставлення підпису в «Бланке доставки замовлень» підтверджує відсутність претензій до Товару та належне виконання Продавцем зобов'язань по доставці Товару. При наявності у Покупця / отримувача претензій до якості, кількості, комплектності та асортименту Товару, кур'єра, який здійснив доставку Товару, в присутності Покупця або Одержувача вносить відповідний запис в накладну та / або Бланк доставки замовлень, яка (ий) підписується Покупцем або Одержувачем і кур'єром в 2 (двох) примірниках. Товар, щодо якої виявлені невідповідності, повертається кур'єру.

6.6. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару доставці кур'єрською службою переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару і проставляння Покупцем або Одержувачем Товару підписи в документах, що підтверджують доставку Товару. У разі недоставки Замовлення Продавець відшкодовує Покупцю вартість попередньо оплаченого Товару і доставки в повному обсязі протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання від Служби доставки підтвердження втрати Замовлення.

6.7. Вартість доставки товару відповідно до п. 6.1.1 Публічної оферти визначається відповідно до інформації, розміщеної на Інтернет-сторінці за адресою: http: // www. hvilina.com.ua.

6.10. Покупець розуміє і погоджується з тим, що доставка відповідно до цієї офертою є окремою послугою, здійснюваної або службою доставки Продавця, або іншими кур'єрськими службами, що не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару і здійснення платежу за нього . Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до закону України «Про захист прав споживачів» та гарантійними зобов'язаннями Продавця. У зв'язку з цим придбання Товару з доставкою не дає Покупцеві права вимоги доставки придбаного Товару з метою гарантійного обслуговування або заміни, не дає можливості здійснювати гарантійне обслуговування або заміну Товару виїхавши до Покупця і не має на увазі можливість повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошей за Товар як такої, відповідно до закону України «Про захист прав споживачів».

Терміни виконання Замовлення

Термін виконання Замовлення залежить від часу, необхідного Продавцю на обробку Замовлення, і місця доставки і встановлюється при прийнятті Замовлення Продавцем відповідно до п.5.5. Публічної оферти.

Замовлення вважається виконаним з моменту:
- його передачі Покупцеві або Одержувачу Продавцем за фактичною адресою доставки, вказаною Покупцем при оформленні Замовлення;
- передачі Замовлення Покупцю

співробітником поштової служби місця отримання Замовлення в країні призначення за фактичною адресою доставки, вказаною Покупцем в замовленні. Розписуючись в отриманні Замовлення, Покупець підтверджує його виконання.
- отримання замовлення Покупцем в пунктах самовивозу товару і відділеннях РУП «Белпочта».

Право власності на Замовлення переходить до Покупця в момент передачі Товару.

7.Оплата товару.

7.1. Ціна Товару вказується на Сайті в Україниьких гривнях України.

7.2. Технічною помилкою є неправильний перенесення даних з прайс на сайт продавця в картку товару, виконаний шляхом перенесення інформації в автоматичному режимі. У разі виявлення Продавцем технічну помилку (невірної вказівки ціни замовленого Покупцем Товару), Продавець негайно інформує про це Покупця по електронній пошті і / або по телефону і пропонує придбати Товар по виправленої ціною. У разі відмови Покупця від придбання Товару по виправленої ціною або відсутності відповіді Покупця і неможливості його одержання протягом доби з моменту твори Замовлення, то спірне Товар виключається Продавцем із Замовлення в односторонньому порядку або Замовлення анулюється Продавцем повністю, в разі якщо спірне Товар був єдиним в замовленні. Якщо анульований Замовлення або виключений Товар, в порушенні цього договору, були оплачені, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення або Товар суму тим же способом, яким вона була сплачена, якщо Сторони не домовилися про інше.

7.3. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в будь-який час. Ціна Товару, замовленого Покупцем, може бути змінена в односторонньому порядку Продавцем до моменту прийняття Замовлення Продавцем від Покупця, а також в разі прострочення виконання зобов'язань Покупцем по оплаті відповідного Замовлення.

7.3.1. Ціна на Товар, по якому отримано підтвердження Продавця про прийняття Замовлення на Товар, а також ціна Товару, сплаченого Покупцем відповідно до умов Публічної оферти, зміни Продавцем не підлягає, за винятком випадків, передбачених п. 7.2 Публічної оферти.

7.4. Невірне значення ціни Товару і зміна ціни Товару не є тотожними поняттями.

7.5. Покупець може здійснити оплату Товару, замовленого у Продавця, одним із таких способів:

7.5.1. Попередня оплата за допомогою банківської карти використовуючи онлайн-оплату або на пункті самовивозу;

7.5.2. Оплата при отриманні товару готівкою або банківською картою представнику Продавця в момент доставки власною кур'єрською службою або службою доставки. При доставці сторонньої службою доставки можлива оплата тільки в готівковій формі, за допомогою банківської розстрочки, онлайн-оплата і оплата через систему ЕРІП і недоступна оплата по терміналу.

7.6. Доступність зазначених в п. 7.5. способів оплати для конкретного Покупця визначається Продавцем в односторонньому порядку. Покупець отримує повідомлення про доступних йому способах оплати Товару по електронній пошті і / або по телефону менеджером, обслуговуючим Замовлення. Покупець має право вибрати будь-який доступний йому спосіб оплати Товару. Продавець має право на свій розсуд і з урахуванням технічної можливості змінювати список способів оплати Товару, доступних конкретному Покупцеві.

7.7. Несплата товару Покупцем в термін, передбачений Публічної офертою, не є відмовою Покупця від виконання умов Публічної оферти, а є фактом невиконання зобов'язань Покупцем по оплаті відповідного Замовлення.

7.8. Операції з банківськими картками здійснюються власником картки.

7.9. З метою недопущення випадків неправомірного використання банківських карт при оплаті Товару все Замовлення, оформлені на Сайті, перевіряються Продавцем. З метою перевірки особи власника і його правомочності на використання карти Продавець має право вимагати від Покупця, який оформив таке замовлення, пред'явлення документа, що посвідчує особу.

7.10. Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови нарахування визначаються Продавцем самостійно і вказані на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

7.11. Продавець має право обмежити доступність окремих способів оплати Товарів в залежності від вартості

замовлення.

7.12. На суму попередньої оплати Покупця Продавцем не сплачуються відсотки, передбачені законодавством України.

Повернення товару та грошових коштів
8.1. Повернення Товару здійснюється відповідно до «Умов повернення», зазначеними на Сайті за адресою hvilina.com.ua.

8.2. Повернення Товару належної якості

8.2.1. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару до моменту настання наступної події:

при придбанні Товару на умовах попередньої оплати - до моменту здійснення попередньої оплати, якщо інше не передбачено Сторонами .;

при придбанні Товару на умовах оплати по факту - не пізніше 5 (п'яти) днів з дати прийняття Замовлення на Товар Продавцем, якщо інше не передбачено Сторонами.

8.2.2. При відмові Покупця від попередньо оплаченого Товару (в разі виникнення даних обставин), Продавець має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за цією Публічної оферти (відповідному Замовленню), а здійснена Покупцем попередня оплата є розміром відшкодованих збитків, пов'язаних з витратами Продавця по виконанню відповідного Замовлення Покупця і не підлягає відшкодуванню Продавцем, якщо інше не передбачено угодою між Продавцем і Покупцем.

8.2.3. Не підлягають обміну та поверненню годинник належної якості, зазначені в переліку, затвердженому Поcтановленіем Ради Міністрів України № 778 від 14.06.2002 року.

8.3. Повернення Товару неналежної якості:

8.3.1. Під товаром неналежної якості мається на увазі товар, які має недоліки і не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявленого на Сайті опису не є ознакою неналежної якості.

8.3.2. Покупець має право повернути Товар неналежної якості в межах гарантійного терміну, встановленого на сайті Продавця в картці відповідного Товару.

8.3.3. У разі повернення неякісного Товару Покупцем Продавець повертає сплачений за Товар грошові кошти в сумі, зазначеній в чеку про оплату Товару.

8.3.4. Продавець має право провести перевірку якості Товару. У разі якщо в результаті перевірки якості товару Продавцем було визначено, що недоліки товару виникли внаслідок неналежного використання такого Товару, Продавець має право повернути Покупцю Товар без відшкодування його вартості.

8.3.5. У разі незгоди Покупця з результатами проведеної Продавцем перевірки якості Товару, він може самостійно звернутися в незалежну експертну установу для проведення експертизи Товару.

8.3.6. Витрати за проведення незалежної експертизи відшкодовуються Продавцем Покупцеві в разі зазначення в ув'язненні про проведення незалежної експертизи, що недоліки Товару виникли в силу виробничого браку або інших причин, що виникли до передачі Товару Покупцю і не в силу неналежного використання Товару.

8.3.7. У разі зазначення в ув'язненні про проведення незалежної експертизи на виникнення недоліків Товару в силу неналежного використання Товару, витрати по проведенню експертизи несе Покупець.

8.3.8. Товар неналежної якості, недоліки якого виникли з вини Покупця, поверненню не підлягає.

8.3.9. Вимоги про повернення сплаченої за товар грошової суми в разі, передбаченому Законом РБ «Про захист прав споживачів», підлягають задоволенню протягом 7 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги і отримання повертається Товару Продавцем (ст. 24 Закону РБ «Про захист прав споживачів») .

8.4. Повернення грошових коштів, сплачених Покупцем за що повертається Товар, здійснюється тим же способом, яким був здійснений платіж за товар, тобто за допомогою повернення сплачених за Товар грошових коштів на банківську карту Покупця або поштовим переказом на адресу Покупця.

8.5. Покупець зобов'язаний зберігати квитанцію, що підтверджує відправку Товару Продавцю, а також опис вкладення у відправлення.

8.6. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про захист прав споживачів» від Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту передання йому товару, повернути Продавцю товар належної якості або обміняти його на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації, у разі виявлення різниці в ціні покупець проводить необхідний перерахунок з Продавцем. Повернення товару здійснюється силами і за рахунок Покупця за адресою: г. Киев, ул. Гарматна 33, корп.1. Вимога споживача про обмін або повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був у споживанні, збережено його споживчі властивості та за наявності доказів придбання товару у цього продавця. У разі обміну або повернення товару споживач зобов'язаний повернути товар в споживчій упаковці, якщо товар був проданий в такій упаковці.

Відповідальність
9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

9.2. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Продавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Покупця з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, невиконання зобов'язань постачальників тих чи інших послуг і т.п.

9.2.1. У разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактних даних, адресу доставки Замовлення або його кількості, Продавець за неналежне виконання Замовлення відповідальності не несе.

9.2.2 Продавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Покупця з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання, невиконання зобов'язань постачальників тих чи інших послуг і т.п.

9.3. Дія непереборної сили (форс-мажор)

9.3.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою Сторони розуміють надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т. П.), Обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. П.), Дії заходи державних органів (, прямо або побічно впливають на будь-яку із Сторін.). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

Конфіденційність і захист інформації
10.1. Персональні дані Покупця обробляється відповідно до Закону «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» 10 ноября2008 р № 455-З.

10.2. При реєстрації на Сайті Покупець надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, По батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса доставки товару.

10.3. Надаючи свої персональні дані Продавцю, Покупець погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі з метою виконання Продавцем зобов'язань перед Покупцем в рамках Публічної оферти, просування Продавцем товарів та послуг, проведення електронних і sms опитувань, контролю результатів маркетингових акцій, клієнтської підтримки, організації доставки товару Покупцеві, проведення розіграшів призів серед Покупців, контролю задоволеності Покупця, а також якості послуг, що надаються Продавцем.

10.4. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) витяг, використання, передачу (в тому числі передачу третім особам, у тому числі транскордонну передачу, якщо необхідність в ній виникла в ході виконання зобов'язань), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

10.4.1. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди, вираженого за допомогою вчинення ним дій, однозначно ідентифікують цього абонента і дозволяють достовірно встановити його волевиявлення на отримання повідомлення. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови шляхом інформування Продавця про відмову по телефону +380 (96) 896-98-98, або шляхом направлення відповідної заяви на електронну адресу Продавця: info@hvilina.com.ua з поміткою "Відмова від розсилки ». Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапах його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

10.4.2 Відкликання згоди на обробку персональних даних здійснюється шляхом відкликання акцепту Публічної оферти. Дане Покупцем згоду на обробку його персональних даних є безстроковим і може бути відкликана шляхом направлення Покупцем письмової заяви на адресу Оператора на поштову адресу.

10.5. Продавець має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію. Покупець справжнім дає згоду на збір, аналіз і використання cookies, в тому числі третіми особами для цілей формування статистики та оптимізації рекламних повідомлень

10.6. Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту www.hvilina.com.ua. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

10.7. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

10.8. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується

: Запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

Термін дії Публічної оферти
11.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її акцепту Покупцем відповідно до п. 2.3. Публічної оферти, і діє до моменту відкликання акцепту Публічної оферти. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснений Продавцем в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Продавця за тим самим укладеними договорами. Продавець зобов'язується розмістити повідомлення про відкликання оферти, в своєму інтернет-магазині, із зазначенням точного часу відкликання оферти, не менше ніж за 12 годин до факту настання події відкликання (припинення) дії оферти

Додаткові умови
12.1. Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

12.2. Інтернет-магазин і надаються сервіси можуть тимчасово частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

12.3. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.

12.4. У разі виникнення у Покупця питань по купівлі товарів і надання Послуг Продавцем відповідно до цієї Публічної офертою, а також в разі виникнення претензій по порядку і умов покупки Товару і надання послуг Покупець може звернеться входить лінію Call-центру за телефонами, вказаними на Сайті продавця або по електронній пошті або іншим доступним Покупцеві способом на адресу Продавця. Все виникає суперечки Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди суперечка може бути переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

12.5. Визнання судом недійсним одного або декілька положень Публічної оферти не тягне недійсність інших положень і публічної оферти в цілому.

12.6. Користуючись послугами Сайту, покупець підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цього Договору і безумовно приймає їх.

To order call back
Return to top
Order in 1 click
С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином